Sporenkunde

"We know tracking, this is what we were born to do" - !Nqate (!XO San Bushman)

Fauna-inventarisering en -monitoring

Sporenkunde.nl is specialist in het in kaart brengen van het terrein gebruik van middelgrote tot grote zoogdieren. Er wordt gebruik gemaakt van sporenkunde en cameravallen.

Voor effectieve bescherming van een soort is ecologische kennis een vereiste. Inzicht in het habitatgebruik gedurende een jaar geeft uitsluitsel over verblijfplaatsen, foerageergebieden en seizoensgebonden activiteiten.

Door het volgen van sporen wordt het terrein gebruik in kaart gebracht (GPS en GIS).
Deze informatie kan weer gebruikt worden voor het effectief aanleggen van fauna passages en ecoducten. Ook levert het bruikbare informatie voor landschap inrichtings projecten.

Naast bovenstaande vorm van inventariseren worden ook standaard inventarisaties uitgevoerd (gericht op kleine, middelgrote en grote zoogdieren).

Sporenkunde.nl maakt gebruik van:

Potentiële opdrachtgevers kunnen geheel vrijblijvend een offerte aanvragen via het contactformulier
Voor de aanvraag zijn de volgende achtergrond gegevens van belang: